Libedik on mäletsejaliste mitmekambrilise mao neljas osa  nn. pärismagu.  Ta sarnaneb ühekambrilise mao näärmelise osaga. Libediku mahutavus on ca 15 liitrit.  Libedik asub paremal pool kõhuõõnes, kiideka all ja ulatub XI roidevahemikuni.   Asukoht sõltub mingil määral ka tiinusest. Mittetiinel täiskasvanud lehmal asetseb libedik keskjoonest natuke vasakul.

Tuleta meelde:  libediku asend kõhuõõnesLibedikku ümbriteb perigastriline vereringe.

Peale sööda ettevalmistamist eesmagudes kulgeb sööt pidevalt läbi libediku, kuid muutuva sagedusega.

 Libediku limaskesta näärmeosa toodab pepsinogeeni ning soolhapet, mille toimel lõhustatakse eesmagudes lõplikult seedimata sööt. Libediku pH on 2,5-3.

Libediku haiguslikeks seisunditeks on libediku haavand ja libediku ummistus. sagedamini diagnoositavaks probleemiks aga on libediku paiglatnihkumine ehk asendimuutus kõhuõõnes.