Libediku ummistus

Määrang ja etioloogia

Libediku ummitus on olukord, kus söödamassid peetuvad libedikus. Suurim riskigrupp on lihaveised talveperioodil. Lehmadel on põhjuseks halvakvaliteediline, jämedakõrreline tallatud sööt, eeskätt talveperioodil.  Vasikad haigestuvad, kui nad söövad liiga palju allapanu või sisaldab halvakvaliteediline piimapulber lahustumatuid osasid.   Vasikatel võivad põhjustada  libediku ummistust veel sissesöödud (lakutud) karvakerakesed. Libediku tekkerisk on suur pärast  libediku paigaltnihkumise korrigeerimist (vaagusnärvi kahjustus).  Libediku transpordi häired võivad järgneda  libediku keeru kirurgilisele ravile. Libediku konsistents ei muutu libediku ja vatsa primaarse laienemise korral. Progresseeruva laienemise korral isu langeb, kehakaal ning konditsioon väheneb, kuid magude maht suureneb.

Kliiniline pilt ja diferentsiaaldiagnoos

Söömus väheneb, lehm kõhnub, roe on tihke. Täheldatav bilateraalne ventraalse kõhuosa tugev laienemine.

Hingamine ja südametöö on algselt normis. Dehüdratatsiooni, metaboolse alkaloosi ja hüpokloreemia foonil areneb tahhükardia.

Diagnoosimine ja diferentsiaaldiagnoos.

Palpeerimisel tuntav püsiv söödamass paremal pool roidekaare taga. Vasikatel  on kõhuümbermõõt suurenenud ja välisel palpatsioonil  tuntav püsiv mass. Rektaalsel uurimisel  on vats laienenud ning eeskätt ventraalne kott ulatub paremale kõhupoolele. Laienenud libediku pülooruse osa saab palpeerida paremal ventraalses neljandikus. Roojakogus on pärasooles väike ning pärasoolest tulev lima jääb uurija käe külge.   Lehma kehakonditsioon 1,5-2. Differentsiaaldiagnoos: vaagusnärvi kahjustus, kiideka ummistus, diffuusne peritoniit, sooleummistus.

 Ravi.

Otsutamine kas praakida või ravida tuleb teha kliiniliste tunnuste põhjal. Halb prognoos on nõrkadel, tugeva ummistusega loomadel, kellel esineb tahhükardia.  

Vedelikravi 72 tundi kiirusega 100-150 ml/kg KM kohta ööpäevas. Prognoos paraneb, kui loom hakkab sööma ja roojama 48 tunni möödudes ravi alustamisest.Hapustatud isotoonilised lahused (ammooniumkloriid+ KCl) 20L 24 tunni jooksul 450 kg-le lehmale.

Laksatiivid ja mineraalõli. Mineraalõli 10-15 L koos 10 liitri sooja veega.

Kirurgiline ravimeetod. Abomasopeksia või rumenotoomia söödamassidest vabanemiseks.