Libediku paigaltnihkumine vasakule

Määrang

Libedik nihkub oma normaalselt kohalt kõhu ventraalsest osast vasakule poole kõhuseina ja vatsa vahele(1).

Haigustunnused. 

Avalduvad kõige sagedamini pärast poegimist (2 nädalat enne kuni 8 nädalat peale poegimist). Libediku paigaltnihkumise tunnused ei ole väga ilmekad, mistõttu on kliinilise uurimise alustamisel diferentsiaaldiagnoose päris palju.Lehm kaotab isu ning selle tulemusel väheneb piimatoodang. Piimatoodang väheneb progresseeruvalt st. 2-3 kg päevas.  Lehmal ei ole palavikku, hingamine ja pulsisagedus on normi piire.Loom eelistab süüa heina, kuid keeldub jahust. Miksersöötmisel tarbitava sööda kogus on väike. Paari päevaga areneb sekundaarne ketoos. Roe on pehmem kui normaalne. Võib esineda kõhulahtisust. Vatsa töö on loid ning vatsa auskulteerimisel ei ole vatsa helisid hästi kuulda.

Diagnoosimine

Diagnoosimise võteteks on vasaku kõhuseina palpatsioon, auskultatsioon, perkussioon, balloteerimine  ning rektaalne uurimine.

 

Joonis 1. Auskulteerimise piirkond LPV kahtlusel (2).

 Perkuteeriva auskultatsiooni ning balloteerimine on peamised kliinilise uurimise võtted, mis aitavad diagnoosida libediku paigaltnihkumist. Vasaku tühimiku piirkonnas auskulteerides võib libediku paigaltnihkumise korral täheldada vedeliku mulksumisele sarnanevaid helisid (vatsa helid on kribisevad ja sahisevad).

Vasaku kõhuseina auskulteeriv perkussioon ja balloteerimine.mpeg (3)

   

Libedikus oleva vedeliku kõla.mpa (4)Pinges seinaga libedikus hakkab kõhuseinale surudes või perkussioonil  vedelik liikuma  ning me kuuleme kas mulksuvaid helisid või gaasidest tingitud metalset kõla.

 

Metalne kõla LPV korral.mpa (5)

"Kõlisemine" sõltub ka  kogunenud gaaside hulgast, libediku surumisest vatsa ja kõhuseina vahele ning ka loomast endast.  15% juhtudest me ei kuule metalset kõla.  Helid kuuldavad roiete piirkonnas,  kui ka  va. tühimiku piirkonnas. Kui perkuteerival auskultatsiooni jooksul kõlina helikõrgus muutub heledamaks ning seejärel tumedamaks, peab uurija saama kindluse, et tegemist on siiski  libediku helidega. Metalne kõla vasakul pool võib veel olla tingitud vatsa kollapsist (kõhuõõnes palju vaba ruumi) või harva esinevast pneumoperitoneumist.

 

 Joonis 2. Perkuteeriva auskultatsiooni piirkonad (6).

 Mõnedel loomadel on  ulatusliku libediku laienemise korral vöimalik täheldada kõhupinget vasaku tühimiku piirkonnas või  viimaste roiete vahel.

 

 

 

 Fotod. Perkuteerimise piirkonnad LPV korral. (http://www.reseach.vet.upenn.edu/ (7)

Vatsa sondeerimisel ning puhumisel ja samal ajal kuulatlemisel saame aru kas kõlinad tulevad sealt või ei. Samuti punkteerimisel kus vatsa pH on 6-7 vahel, aga libedikul 2-3.

Sarnaste tunnustega haigused ehk differentsiaaldiagnoosid.

1. Ketoos. Metalne kõla puudub. 2.Alaäge või krooniline traumaline retikuloperitoniit võib kulgeda samade tunnustega, kuid perkuteerival auskultatsioonil ei ole metalseid kõlinaid.

3. Vatsa kollaps. Kõla on olemas, kuid rektaalsel uurimisel vats kollabeerunud.

 Kliiniline patoloogia.

Põletikuindikaatorite sisaldust veres ei leita. Veres on suurenenud beetahüdroksüvõihappe sisaldus( sekundaarne ketoos). Kerge dehüdratatsioon.Kerge metaboolne alkaloos (hüpokaltseemia, hüpokloreemia, hüpokaleemia).