Libediku paigaltnihkumine paremale e. libediku liigtäitumine on alaäge haigus, mis kulgeb isutuse, depressiooni, dehüdratatsiooniga. Laienemise põhjus on liigtäitunud libediku pülooruse ummistus või libediku lihasstruktuuride atoonia. Liigtäitumine gaasi ning vedelikuga võib olla eelsoodumuseks libediku keerdumisele, mis on äge seedetrakti obstruktsioon.

 Etioloogia ja patogenees

Laienemine ning keerdumine tekib loomadel peamiselt 3-6 nädalat peale poegimist. Laienemise faasis (atoonia jne), mis kestab mitmeid päevi, püsib libedikus pidevalt suures koguses soolhapet, NaCl  ja kaaliumi. Seda ei suudeta viia soolestikku. Sellele järgneb dehüdratatsioon, metaboolne alkaloos ning hüpokloreemia. Need muutused on aluseks paralüütilise iileusele e. soolestiku funktsionaalsele obtsruktsioonile.

 Kliinilised tunnused

Libediku paigaltnihkumine paremale (ilma keerdumiseta).Üldised kliinilised tunnused on sarnased vasakule nihkumise tunnustega,  kuid kõlinad on kuuldavad paremalt. Metalne kõla on lokaliseerunud rohkem viimaste roiete piirkonnas ning ei liigu ettepoole 10.roidest.

Libediku keerdumine (8)

 

 

ON ÜKS KÕIGE SUUREMAT KÕHUVALU PÕHJUSTAV HAIGUS LEHMAL!!!!!

Keeru korral äkki tekkiv kõhuvalu, loom peksab jalgadega vastu kõhtuPiimatoodang alaneb väga kiiresti 1-2 liitrini.Kõhu ümbermõõt on muutnud ümaraks ning pingul kõhusein on tuntav. Rooja on vähe, sageli tumeda värvusega  ning võib tekkida kõhulahtisus. Kõhuvalu  põhjustab tahhükardia (üle100X/min), tahhüpnoe ning  kõhupinge. Subnormaalne kehatemperatuur. Dehüdratatsiooni ja shoki korral loom sureb 48-96 tunni jooksul. Äkksurm tekib libediku rebenemise korral. Libediku keeru juures tekib kudede isheemia ning nekroos. Laguproduktide verre imendumisel järgneb tokseemia.

Sellel pildil pööra tähelepanu lehma kõhukujule, mis on paremalt poolt väljakummunud.

Järgmisel pildil näed libediku keerdumise ala, kus metalne kõla esineb.

 

 3. Kliiniline patoloogia

 Hemogrammis ning biokeemilises profiilis on suuremad muutused  libediku keeru korral kui laienemise ja paigaltnihkumise korral. Hüpovoleemia, dehüdratatsioon, PCV(hematokrit) suurenenud, metaboolne alkaloos, hüpokloreemia ,hüpokaleemia, paradoksaalne  atsiduuria.Mõnel juhul hüpergükeemia, hüpokaltseemia, hüponatreemia. Suureneb anioonide osakaal. Vähenenud veevõtt ning kloriididerikka vedeliku sisaldus libedikus (kolmanda ruumi kaod)  süvendavad dehüdratatsiooni ning hüpovoleemiat.Libedikus oleva vedeliku tagasiminek("sisemine oksendamaine"). Paradoksaalne atsiduuria tekib alljärgnevalt: pikaaegne hüpokloreemia ja metaboolne alkaloos. Madal kloriidioonide sisaldus piirab Na + resorbtsiooni neeru proksimaalsetest tuubulitest. Seda seetõttu, et  anioonid peavad alati kaasnema  Na + resorbtsioonil, kuna vajalik on  säilitada elektroneutraalsus. Na resorbtsioon neerutuubulites seotakse H ioonide sekretsiooniga. Hüpokloreemia  ja hüpokaleemia korrigeerimise tulemusena toimub ümberpööramine atsiduuriaks 

 Keerdumise diagnoosimine.

Lisaks kliinilistele tunnustele, tuleb paremal pool ausklulteerida, perkuteerida ning rektaalselt uurida.

Igasugune metalse kõla  leidmisel paremalt tuleb diferentseerida paigaltnihkumist keerule. Kliiniliselt tähtis on  ka umbsoole keerdu ja laienemist  eristada, kuid praksises väga raske.  Umbsoole laienemine on enamjaolt  rektaalsel uurimisel täheldatav. Viskoosse, pinguldunud sooleosa ülal paremas neljandikus. Vähem on kaksteistsõrmiku laienemist ja täitumist, pneumoperitoneumit või pneumorectumit.

Nagu sa täheldada võid, on metalse kõla piirkond mõlemal juhul sarnane. Ka rektaalsel uurimisel on umbsoole keerdumise ja libediku keerdumisel raske vahet teha. Kõhuõõneoperatsioonil saabub selgus!

Foto. Libediku keerdumise ala( perkuteeriv asuklutatsioon)(9).

Joonis3. Umbsoole keerdumise ala(10).

Ravi

Kui on kahtlus  libediku keerule, siis tuleb nii  kiiresti kui võimalik opereerida. Libediku paigaltnihkumise juures on samuti eelistatud ravimeetod laparatoomia.