Enne libediku probleemidesse süvenemist, palun loe läbi artikkel:

 Libediku paigaltnihkumine veistel. ( JKK Infoleht, mai, 2007)