Käesolev õppematerjal "Libediku haigused" on valminud ESF e-õppeprogrammi BeSt toel.Õppematerjali on koostanud Eesti Maaülikooli
veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor Piret Kalmus (piret.kalmus@emu.ee) Õppematerjal on mõeldud EMÜ veterinaarmeditsiini  õppekava õppeaine VL.0834"Produktiivloomade sisehaigused" iseseisva õppe osana, 0.2 EAP. Õppematerjali omandamiseks kulub aega 4 tundi.

Õpiväljundid

Õppematerjali "Libediku haigused" läbitöötamisel
Sa tead: 1) milliste haigustunnustega kulgevad libediku
probleemid

2) miks libediku paigaltnihkumine võib tekkida

3) kliinilise uurimise võtteid, kuidas libediku haiguseid
diagnoosida Lisaks sellele Sa oskad:

1) nimetada differentsiaaldiagnoose libediku haigustele ja
seda põhjendada

2) koostada raviskeeme libediku paigaltnihkumise,
libediku haavandi ja libediku ummistuse raviks

Märksõnad

libediku paigaltnihkumine, libediku haavand, libediku
ummistus.

Õpijuhis: Õppematerjal sisaldab teksti, fotosid ning videolõike.
Samuti on lisatud helifailid. Materjali paremaks omandamiseks on soovitav
järgida etteantud skeemi st. liigu materjalides järgemööda ning külasta kõiki
linke, mis Sulle ette satuvad.

 

Sellist pilti kohates, tuleb sul kuulata helifaile väga tähelepanelikult.

Prillide leidmisel aga klikata ja videolõike korralikult vaadata.